Nisemonogatari (2012)

Studio: Shaft

Staffs

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Khá nhiều, đã ghi trong phụ đề.

Tham khảo thêm

Notes