Mirai no Mirai (Mirai: Em gái đến từ tương lai)

Studio: Studio Chizu

Director: Hosoda Mamoru

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Một chút về phong cách làm phim của Hosoda (Youtube)

Notes