Hotaru no Haka (Mộ đom đóm)

Studio: Studio Ghibli

Director: Takahata Isao

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes