Mononoke Hime (Công chúa Mononoke)

Studio: Studio Ghibli

Director: Miyazaki Hayao

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch: KiOZ (Chỉnh sửa từ Netflix)
  • Timing: KiOZ
  • Typesetting: KiOZ
  • Encode: GOA
  • QC: KiOZ

Chú thích dịch

Khá nhiều nhưng đều đã ghi cụ thể trong phụ đề.

Tham khảo thêm

Notes