Summer Wars (Cuộc chiến mùa hè)

Studio: Studio Chizu

Director: Hosoda Mamoru

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch:
  • Timing:
  • Typesetting:
  • Encode:
  • QC:

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Một chút về phong cách làm phim của Hosoda (Youtube)

Notes