Kotonoha no Niwa (Khu vườn ngôn từ)

Studio: CoMix Wave Films

Director: Shinkai Makoto

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch:
  • Timing:
  • Typesetting:
  • Encode:
  • QC:

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes