Karigurashi no Arrietty (Thế giới bí mật của Arrietty)

Studio: Studio Ghibli

Director: Yonebayashi Hiromasa

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes