Sakasama no Patema (Patema đảo ngược)

Studio: Purple Cow Studio Japan, Studio Rikka

Director: Yoshiura Yasuhiro

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch:
  • Timing:
  • Typesetting:
  • Encode:
  • QC:

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes