Movie 01 (Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-)

Studio: A-1 Pictures

Staffs

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Dịch xong cả rồi, cơ mà TS nhiều vãi cả linh hồn…

Tham khảo thêm

Notes