Studio: LAN Studio

💯 BỘ NÀY CỦA TRUNG QUỐC, HAY! 💯

Tiến độ: Xong S01 và S02

▼ Download ▼

Nhân Lực

  • Dịch: KiOZ (Chỉnh sửa từ Bilibili, chủ yếu sửa lại câu để giảm CPS, và chỉnh một vài lỗi nhỏ. Riêng phần 2 ko sửa và ko typesetting)
  • Timing: KiOZ (retime lại toàn bộ)
  • Typesetting: KiOZ, Dae-P9
  • Encode: Zagzad
  • QC: KiOZ

Chú thích dịch

Không dịch OP-ED và Insert, bởi không thạo tiếng Trung. Hiện tại, phụ đề đạt ở mức tiêu chuẩn, bao gồm Thoại và Sign.

Tham khảo thêm

Notes