Thông tin chung

Về dịch thuật, riêng với các bộ movie của Ghibli, tùy vào chất lượng mà nhóm sẽ chỉnh sửa lại từ phụ đề của Netflix. Bởi có vài bộ Netflix dịch tốt, nhưng cũng có bộ rất chi là ảo.

Github: https://github.com/Good-Subs-Good-Anime-Vietsub/anime-subs/tree/main/Ghibli-Subtudio

Danh sách phim