Mimi wo Sumaseba (Lời thì thầm của trái tim)

Studio: Studio Ghibli

Director: Yoshifumi Kondō

▼ Download ▼

Nhân Lực

Chú thích dịch

Tham khảo thêm

Notes